ASI585MC 大满阱彩色天文相机

ASI585MC是ZWO新推出的大靶面彩色USB3.0行星相机,没有辉光!采用Sony-IMX585传感器,1/1.2”画幅,像元尺寸为2.9μm,分辨率高达3840*2160,在高速模式下可以输出43.6帧/秒分辨率且读出噪声低!

Categories: ,

CN--ASI585MC_01 CN--ASI585MC_02 CN--ASI585MC_03 CN官网CN--ASI585MC_04 CN--ASI585MC_05 CN--ASI585MC_06 CN--ASI585MC_07 CN--ASI585MC_08 CN--ASI585MC_09 CN--ASI585MC_10 CN--ASI585MC_11 CN--ASI585MC_12 CN--ASI585MC_13 CN--ASI585MC_14 CN--ASI585MC_15

Leave a Reply

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注