ZWO EAF支架连接板电调焦定制高桥连接板

EAF电调焦连接板支架适配高桥调焦座

SKU: ZWO-EAF-BRK-TK Category:

ZWO EAF转高桥连接板

目前支持的望远镜型号

Takahashi TSA120

Takahashi FS60

Takahashi FSQ85

Takahashi FSQ106 (不支持一代)

 

 

结构安装示意图

包装清单

联轴器5-8              1个

内六角螺丝M4*40   2个

顶丝M4*6               2个

内六角螺丝M2.5*6  2个

平垫 M4                 2个

高桥连接板            1组

Leave a Reply

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注